w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/219/05 Rady Gminy w Przewornie z 24 listopada 2005 roku w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnień na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf2220517032.pdf