w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXXIII/218/05 Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf2200517033.pdf