w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXVI/190/05 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf2190515022.pdf