w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXXX/207/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf2180502073.pdf