w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIV/402/05 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na terenie Miasta i Gminy Strzelin.

Pobierz plik:pdf2170517043.pdf