w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XLIV/400/05 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf2160517043.pdf