w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXXI/184/2005 Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2006.

Pobierz plik:pdf2150517012.pdf