w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIII/321/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku.

Pobierz plik:pdf2140502011.pdf