w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLV/329/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Oława, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2006 roku.

Pobierz plik:pdf2130515011.pdf