w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/328/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006 na terenie miasta Oława.

Pobierz plik:pdf2120515011.pdf