w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLV/311/05 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z 22 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2006.

Pobierz plik:pdf2070523043.pdf