w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVII/132/2005 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2006.

Pobierz plik:pdf2040523032.pdf