w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIX/309/05 Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

Pobierz plik:pdf2030518032.pdf