w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/284/05 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych.

Pobierz plik:pdf2020520063.pdf