w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LXXI/391/05 Rady Miasta i Gminy w Prusicach z 23 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku.

Pobierz plik:pdf2010520023.pdf