w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/158/05 Rady Gminy Cieszków z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf2000513012.pdf