w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/319/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf1960502011.pdf