w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/320/05 Rady Miejskiej Bielawy z 30 listopada 2005 r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf1950502011.pdf