w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXX/205/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1 q żyta do wyliczenia podatku rolnego na rok 2006.

Pobierz plik:pdf1940502073.pdf