w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXX/206/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna do wyliczenia podatku leśnego na rok 2006.

Pobierz plik:pdf1930502073.pdf