w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXX/202/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006.

Pobierz plik:pdf1920502073.pdf