w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr L/337/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1 q żyta do wyliczenia podatku rolnego na rok 2006.

Pobierz plik:pdf1910502021.pdf