w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr L/335/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na rok 2006.

Pobierz plik:pdf1900502021.pdf