w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/166/05 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: ceny żyta dla celów podatkowych.

Pobierz plik:pdf1890514042.pdf