w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/311/05 Rady Gminy Dzierżoniów z 24 listopada 2005 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta oraz określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku rolnym.

Pobierz plik:pdf1870502052.pdf