w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/312/05 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna oraz określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku leśnym.

Pobierz plik:pdf1860502052.pdf