w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVI/298/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf1850521091.pdf