w sprawie: stwierdzenia nieważności części Uchwały nr XXX/253/2005 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf1800508143.pdf