w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVIII/165/2005 Rady Gminy Lubań z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf1770510042.pdf