w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 213/XLI/2005 Rady Miasta w Piechowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf1740506031.pdf