w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/396/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. o zmianie uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf1700501011.pdf