w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIII/124/05 Rady Gminy Platerówka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku.

Pobierz plik:pdf1690510062.pdf