w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/266/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf1680506092.pdf