w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVIII/189/05 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Pobierz plik:pdf1650501022.pdf