w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/A/275/05 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

Pobierz plik:pdf1620507011.pdf