w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr L/290/05 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Leśna, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.

Pobierz plik:pdf1590510033.pdf