w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXVII/149/05 z 21 listopada 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Pobierz plik:pdf1560524032.pdf