w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXVII/147/05 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.

Pobierz plik:pdf1550524032.pdf