w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXXII/313/2005 z 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf1530517053.pdf