w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLV/325/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf1500515011.pdf