w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały nr LXXI/389/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta, przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice.

Pobierz plik:pdf1470520023.pdf