w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały nr XXX/122/05 Rady Gminy Niechlów z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie określenia podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej i opłaty targowej.

Pobierz plik:pdf1410504032.pdf