w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały nr XXX/204/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Krośnice w 2006 r.

Pobierz plik:pdf1390513022.pdf