w sprawie: stwierdzenia nieważności części Uchwały nr XXVIII/293/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia na rok 2006 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i od posiadania psów, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tych podatków, a także określenia zasad ustalania
i poboru oraz terminów płatności podatku od posiadania psów.

Pobierz plik:pdf1310523012.pdf