w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 159/XXXI/2005 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf1290524022.pdf