w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 223/XLII/2005 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Pobierz plik:pdf1240502041.pdf