w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Zawonia nr XXII/165/2005 w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny jednego kwintala żyta do ustalenia stawki obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zawonia na 2006 r.

Pobierz plik:pdf1220520052.pdf