w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Zawonia nr XXII/168/2005 z 23 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2006 rok, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

Pobierz plik:pdf1210520052.pdf