w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Krośnice nr XXX/206/05 z 23 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Krośnice w 2006 roku.

Pobierz plik:pdf1200513022.pdf