w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr IV/XXXIX/231/05 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych w 2006 roku.

Pobierz plik:pdf1180520042.pdf